อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เชียงราย ลำปาง และพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวม 4 แห่ง ที่มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน มีสภาพธรรมชาติและจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ อ่านต่อ >>

น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูง 9 ชั้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยงาม มี น้ำไหลตลอดปีและสามารถลงเล่นน้ำได้ มีเส้นทางเดินป่า ติดต่อได้ที่ อุทยานฯ ฤดูที่เหมาะสำหรับการเดินป่าอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-เมษายน

กิจกรรม -ดูผีเสื้อ – เดินป่าศึกษาธรรมชาติ – เที่ยวน้ำตก – ชมพรรณไม้ – ดูนก

น้ำตกปูแกง

น้ำตกจำปาทอง

น้ำตกจำปาทอง อยู่อำเภอเมือง จ.พะเยา เป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด น้ำตกลงมาเป็นชั้นๆ คล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้าง มีชื่อเรียกตามลักษณะ เช่น วังจำปา ตาดหัวช้าง ฯลฯ เดินทางจากทางหลวงสายพะเยา-เชียงราย ตรงหลักกม.ที่ 7 มีทางแยกเป็นลูกรังเข้าไปยังตัวน้ำตก ระยะทางประมาณ 16 กม.

กิจกรรม -ชมทิวทัศน์ – ชมพรรณไม้ – ดูนก – ดูผีเสื้อ – เดินป่าศึกษาธรรมชาติ – เที่ยวน้ำตก

น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ ที่สุดในดอยหลวง และจังหวัดลำปาง อยู่ในท้องที่อำเภอวังเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณ ป่าที่มีสภาพ อุดมสมบูรณ์ ประกอบลักษณะพื้นที่เป็นเขาสูงชันทำให้มีปริมาณน้ำมากไหลแรง และมีถึง 102 ชั้น สามารถเดินทางจากจังหวัดพะเยาได้สะดวก โดยใช้เส้นทางสายพะเยา-อำเภอวังเหนือ และจากอำเภอวังเหนือมีทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 25 กม. ถึงน้ำตกวังแก้ว

กิจกรรม -ชมทิวทัศน์ – ชมพรรณไม้ – ดูนก – ดูผีเสื้อ – เดินป่าศึกษาธรรมชาติ – เที่ยวน้ำตก

พระธาตุจอมแว่
ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. o ๕๓๗๒ ๑๘๒๑ มีพระครูพิมล พิพัมนคุณเป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาตุ ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว จ.ศ. ๖๕๖ (พ.ศ. ๑๘๓๗) โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยซางคำ (ชื่อเดิมของดอยจอมแว่) เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีไพร่ฟ้าประชาราษฐ์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของลำน้ำแม่คาวด้วน และเสด็จเลียบต้นดอยด้วน (ดอยงาม) แล้วเสด็จไปยังเมืองภูกามยาว
เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาวใน เดือน ๔ ปีเดียวกัน จึงโปรดให้ขันฑเสนามาตย์ นำผู้ที่มีความรู้ในการก่อสร้างเจดีย์ พร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดน มาลงแรงช่วยกันสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นที่ดอยซางคำ โดยได้ก่อทับรอยฟานเอาไว้ บรรจุพระเกศาธาตุ และแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ๘ จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์เป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน
ในสมัยเจ้าเมืององค์ต่อมา บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น ทำให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนในปี จ.ศ. ๑๑๙๙ (พ.ศ. ๒๓๘o ) พระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรกจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิม จนในสมัยพญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ ๓ ได้ร่วมศรัทธา ๓ หมู่ ร่วมกันบูรณาพระธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ

การเดินทาง จากอำเภอแม่สรวยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ย้อนกลับไปที่ทางแยกเชียงราย – แม่สรวย อำเภอแม่ลาวเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ถนน เชียงราย – พะเยา มุ่งสู่อำเภอพานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำลาว ผ่านบ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว เข้าเขตอำเภอพาน เลี้ยวขวาเข้าถนนสายในตรงแยกวัดไชยมงคล เข้าไปประมาณ ๓oo เมตรจะพบทางเข้าพระธาตุจอมแว่ฝั่งขวามือ รวมรายการทั้งสิ้นประมาณ ๔๙ กิโลเมตร

น้ำตกถ้ำผาโขง และ ถ้ำน้ำลอด อยู่ที่บ้านปางเกาะทราย หมู่ที่ 6 ต.ป่าหุ่ง ห่างจาก อ.พาน ประมาณ 15 กม. โดยผ่านหลังที่ว่าการอ.พานไปทางทิศตะวันตก มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี

น้ำตกถ้ำผายาว ตั้งอยูู่่หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ จากถนนพหลโยธิน สายอำเภอพาน-พะเยา มีทางแยกตรงบ้านม่วงคำไปประมาณ 5 กม เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ปากถ้ำ กว้างถึง 20 เมตร ลึก 520 เมตร มีระยะทางประมาณ 3.5 กม. โดยระหว่างที่เดินทางนั้น สามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลไม้ อาทิ ลิ้นจี่ ลำไย และสับปะรด ในราคาที่ย่อมเยาว์ ที่มีอยู่มากมายสองข้างทางก่อนที่จะเดินทางสู่ถ้ำผายาวซึ่งภายในถ้ำผายาวนักท่องเที่ยวจะได้พบกับหินงอกหินย้อย ที่มีลักษณะคล้ายหัวสัตว์ และเมื่อมีแสงกระทบก็จะเปล่งประกายคล้ายกากเพชร

พระธาตุสามดวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนื่ง ในอ.พาน อยู่ในพื้นที่ระหว่างบ้านป่าหุ่ง หมู่ที่ 1 กับบ้านศาลาเหมืองหิน หมู่ที่ 11 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน ห่างจากที่ทำการ อ.พาน ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 12 กม. วัดพระธาตุสามดวงเดิมชื่อ “พระเจดีย์สามองค”์ หรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “พระธาตุสามดวง” ถือเป็นพุทธศาสนาที่เก่าแก่ ภายในบริเวณวัดมีพระธาตุตั้งอยู่ 3 องค์ แต่ละองค์ตั้งห่างกันประมาณ 100-200 เมตร และตั้งอยู่บนเนินสูงลดหลั่นกันลงไป ตามตำนานเล่าว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.1839 ต่อมาได้มีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยคณะศิษยานุศิษย์ของครูบาศึลธรรมกับครูบาไชยาเพื่อใช้เป็นที่อยู่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์

ในบริเวณพระธาตุสามดวงจะมองเห็นทิวทัศน์ของตัว อ.พาน ได้อย่างสวยงาม เดิมเป็นสถานที่ร้าง โดยมีซากเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐโบราณจำนวนสามองค์และพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินศิลาแลงชำรุดทุรดโทรมปรักหักพังอยู่เป็นจำนวนมาก ตามหลักฐานคือเศษอิฐที่ปรากฎอยู่ สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี ขึ้นไป ภายหลังได้มีการลักลอบนำเอาซากพระพุทธรูปเหล่านั้นไปหมด คงเหลือแต่ซากพระเจดีย์ (พระธาตุ) ที่พังทลายอยู่

พระธาตุสามดวง

ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง เป็นที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีกิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ พายเรือแคนนู ตกปลา และเล่นน้ำ และติดกับบริเวณฝายน้ำล้นห้วยปูแกง ยังมีอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

บ่อน้ำร้อนบ้านทรายขาว อยู่ที่ตำบลทรายขาว ริมทางหลวงหมายเลข 1 สายเชียงราย-พะเยา ห่างจากเชียงราย 37 กิโลเมตรครับ บริเวณได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนริมทาง มีบ่อน้ำร้อน 2 บ่อ และศาลาพักผ่อนด้วย

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนทรายขาว ได้จัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยว ได้อาบน้ำแร่จากน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

อ่างเก็บน้ำหน่องผา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ พายเรือแคนนู ตกปลา และเล่นน้ำ

ถ้ำพระถ้ำลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะได้พบกับหน้าผาที่เหมาะสำหรับกีฬาปีนหน้าผา


น้ำตกทรายขาว เป็นธรรมชาติที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ และสามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกถ้ำผาโขง ตั้งอยู่ที่บ้านปางเกาะทราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 15 กิโลเมตร โดยผ่านหลัง ที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก มีน้ำไหลตลอดปีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีสายน้ำลอดมาจากปากถ้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกถ้ำผาโขง

แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุจอมแว่, พระธาตุจอมธุง, พระธาตุสามดวง, พระธาตุกำพร้าวัวทอง, และพระบาทตากฟ้า

น้ำตกขุนแก้ว มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ ม.10 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกแม่เหยี่ยน เป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด ไหลตลอดทั้งปี น้ำตกไหลลงมาเป็นสายคล้ายงาช้าง ลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆ จำนวน 7 ชั้น มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีไม้ยางเป็นไม้เด่น

กิจกรรม -เที่ยวน้ำตก

ถ้ำนางพญาปางดินไฟ เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณทางน้ำตกวังแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถ้ำไม่ลึกมากนัก ผนังถ้ำมีหินงอกและหินย้อยที่เกิดจากหินปูนบริเวณก่อนถึง ถ้ำพญาปางดินไฟนี้มีเนินเขาเตี้ยๆ

กิจกรรม -เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ถ้ำนางพญาปางดินไฟ

Advertisements